Er du den gode leder?

Måske skal man starte med spørgsmålet; hvad er en god arbejdsplads? Er du glad når du møder ind på arbejde, og er du glad når du tager hjem?

I 2013 publicerede DK Avisen en foruroligende artikel, hvor man på baggrund af arbejdstilsynets statistikker kunne dokumentere, at utilfredshed og stress på arbejdspladsen koster samfundet 14 milliarder kroner årligt.

Hvad værre er, fastslog arbejdstilsynet, at intet mindre end 3000 danskere årligt går på førtidspension af selvsamme grund. Derudover tillægges 30.000 stressrelaterede indlæggelser på hospitalet, og en halv million henvendelser til praktiserende læge.

Ovenstående nøgletal giver stof til eftertanke, og som leder bør det være en målsætning at bidrage til bedre statistikker.

De fleste ledere drømmer om en arbejdsgang uden konflikter, hvor kurs og fokus udelukkende er rettet mod den livsgivende vækst i organisationen. Som ankermand i en virksomhed, lever du under et konstant pres, som de ansatte ofte kommer til at lide under. Mange resultatorienterede virksomheder glemmer i al sin hast, at bibeholde fokus på de ansatte, da der skal skabes resultater på bundlinjen i en fart.

Men burde hovedfokus ikke være rettet mod de ansatte, for at skabe de grønne tal? Det kan der være delte meningen om, men hvis man kigger på størstedelen af alle danske forretninger, er det de ansatte som står for kundekontakten og det endelige salg.

Eksempelvis:
En kunde skal købe et produkt i en given butik. Hvilken af de to nedenstående scenarier vil du som kunde helst betale penge for.

– En sur og irriteret ansat, som giver dig elendig service, men har et fint produkt?
– En sød og kompetent ansat, som giver dig fantastisk service og har et fint produkt?

Jeg tager valget for dig!
Det sidste eksempel giver endda anledning til at handle det samme sted igen og igen.

Men hvordan får du dine ansatte til at yde deres optimale?

Der hersker mange forskellige opfattelser af hvordan man behersker god ledelse. Tidligere var den autoritære ledelsesform et kendt ansigt i adskillige brancher, men som modpol vinder demokratisk ledelse indpas i nutidens forretningsstrategier. Her får medarbejderne et større ansvar og medbestemmelse som beslutningstagere. Derudover får de ansatte langt større indsigt i organisationsstrukturen, hvor det førhen var overladt topledelsen. Vigtigst af alt er den kommunikative distance mellem ledelsen og ansat blevet minimal, da dialog og samarbejde er kernen til succes når det gælder den demokratiske ledelsesform. Man kan god grund drage parallel til en fodboldterm som lyder, at der ikke må være for langt imellem kæderne. Der skal være et bindeled tæt forbundet i strukturen for, at tingene kan fungere, og det samme gælder i en velfungerende virksomhed.

Med den demokratiske ledelsesstil for øje, beskrives den gode leder således:
– Den gode leder udviser tillid til sine ansatte
– Den gode leder tager sine ansatte med på råd
– Den gode leder uddelegerer opgaver og ansvar
– Den gode leder går forrest
– Den gode leder møder de ansatte med respekt og i øjenhøjde
– Den gode leder er god til at kommunikere
– Den gode leder skaber fællesskab
– Den gode leder skaber trivsel og tilgodeser den enkelte medarbejder
– Den gode leder motiverer
– Den gode leder implementerer en kultur med sunde værdier
– Den gode leder tør at tage hånd om konflikterne
– Den gode leder skaber rum for kreativ refleksion

Hvad mener DU beskriver den gode leder?

[supsystic-social-sharing id=’1′]

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *